بنر افقی

ابعاد 290X490

سایز 6M

بنر عمودی

ابعاد 270X370

سایز 4M