نمایشگر یک مطلب

آدرس: یزد میدان

حضرت امام حسین(ع)
استانداری یزد
كدپستي:
8916188614

تلفن31111(035)

نمابر:36243888(035)
وبگاه اينترنتي:
www.ostanyazd.ir

رایانامه:

info@ostanyazd.ir

اسامي و تلفن مديران استان

در حمایت از تولید کنندکان باید عزم جدی داشت
معاون هماهنگي امور عمراني استانداریزد:
در حمایت از تولید کنندکان باید عزم جدی داشت
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزدگفت: در راستای حمایت ازتولید کنندگان، صنعتگران و تولید داخلی باید گام اساسی و جدی برداشته شود.
خط لوله آب انتقالي به استان، به شهرستان بهاباد رسيد
خط لوله آب انتقالي به استان، به شهرستان بهاباد رسيد
با تلاشها و پيگيريهاي استاندار يزد، معاون هماهنگي امورعمراني استاندار و فرمانداري شهرستان بهاباد و همكاري وزارت نيرو، خط لوله آب انتقالي به استان، به شهرستان بهاباد رسيد.
شهرداري ها و دهياري ها يك نهاد اجتماعي هستند
معاون هماهنگي امورعمراني استاندار يزد :
شهرداري ها و دهياري ها يك نهاد اجتماعي هستند
معاون هماهنگي امورعمراني استاندار يزد گفت: شهرداريها و دهياري ها يك نهاد اجتماعي هستند و شايسته است به منظور ارتقاي سطح خدمت رساني به شهروندان عملكرد آنها مورد ارزيابي قرار گيرد.
دستگاههاي استان در حمايت از توليد كنندگان عزم جدي داشته باشند
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار :
دستگاههاي استان در حمايت از توليد كنندگان عزم جدي داشته باشند
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت : شايسته است دستگاههايي كه توليد كنندگان و صنعتگران با آنها ارتباط دارند و بانكهاي استان در حمايت از واحدهاي توليدي و توليد داخلي عزم جدي داشته باشند.
در راستاي حمايت از توليد كنندگان گام برداريم
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار :
در راستاي حمايت از توليد كنندگان گام برداريم
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت : بايد تا جايي كه امكان دارد در راستاي حمايت از توليد كنندگان، صنعتگران و توليد داخلي گام برداريم.
نمایش 319 - 324 از 379 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 64

این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

هیچ نتیجه ای وجود ندارد